آشنایی با انواع ماهی قزل الا


نوشته شده در تاریخ 2018-07-10 ساعت 00:00


آشنایی با انواع ماهی قزل الا
ماهی قزل آلا

در ایران تنها دو نوع قزل آلا وجود دارد:

  1. قزل الای رنگین کمان
  2. قزل الای خال قرمز
سیستماتیک قزل آلای رنگین کمان

نام انگلیسی : rainbow trout

نام علمی : oncorhynchus mykiss

رده : actinopterygii شعاع باله ماهیان

راسته : isoopondyli

خانواده : salmonidae آزاد ماهیان

خصوصیات مورفولوژیک قزل آلای رنگین کمان

ماهی قزل الا دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی ازاد بزرگتر است. ساقه دمی آن مرتفع ، سرکند و قسمت خارجی باله دمی تقریبا صاف است. دارای باله چربی است ، تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی 14 تا 19 عدد و بطور متوسط حدود 16 عدد می باشد. باله پشتی 5 شعاع سخت و 10 شعاع نرم دارد. باله خارجی مخرجی 4 تا 5 شعاع سخت و 9 تا 10 شعاع نرم دارد.

این ماهی دارای یک نوار پهن بصورت رنگین کمان در دو طرف بدن خود میباشد و در سراسر بدن آن لکه های تیره مشاهده می شود . دارای 112 تا 161 عدد فلس روی خط جانبی است و تعداد فلس ان در بالای خط جانبی 29 تا 31 عدد و در پایین خط جانبی 22 تا 25 عدد می باشد . روی هر کمان ابششی 17 تا 21 خار دارد.

زنگ بدن آنها با توجه به محل سکونت ، اندازه و موقعیت جنسی تغییر میکند به صور مثال ماده بالغ هنگام تولید مثل تا اندازه ای رنگ بدنش شدیدتر و تیره تر میشود . دندان های این ماهی از نوع فکی است. حداکثر اندازه : 70 سانتیمتر ، حداکثر وزن ثبت شده: 25/4 کیلوگرم ، حداکثر سن ثبت شده : 11 سال

منبع: قسمتی از مطالب طرح پرورش ماهیان سردآبی


برچسب ها:انواع ماهی قزل الاماهی قزل الای رنگین کمانماهی قزل الای خال قرمزآزاد ماهیانماهی قزل الاخصوصیات ماهی قزل الا

ارسال نظر:
جستجو
برچسب ها