انواع محیط های پرورش ماهی قزل الا


نوشته شده در تاریخ 2018-07-10 ساعت 00:00


مرسوم ترین روش پرورش قزل الا به دو صورت کشت تک گونه ای (monoculture) و به صورت متراکم (intensive culture) و یا فوق متراکم (ultra intensive cultrure) می باشد. در محیط های مختلف میتوان روش های مختلفی از پرورش را بکار برد در زیر به معرفی روش های پرورش در محیط های مختلف می پردازیم.

  1. پرورش در قفس 
  2. پرورش در محیط محصور
  3. کانال های خاکی
  4. پرورش در کانال های سیمانی
  5. حوضچه های پیش ساخته
  6. پرورش ماهی با استفاده از منابع آب کشاورزی

منبع: قسمتی از مطالب طرح پرورش ماهیان سردآبی


برچسب ها:پرورش ماهیپرورش ماهی در قفسپرورش ماهی قزل الاپرورش ماهی در کانال های سیمانیپرورش ماهی در محیط محصورپرورش ماهی در حوضچه های پیش ساختهپرورش ماهی با استفاده از منابع آب کشاورزی

ارسال نظر:
جستجو
برچسب ها