تولید ماهی قزل آلا (قسمت 2) - دریافت و ضدعفونی کردن تخمها


نوشته شده در تاریخ 2018-07-10 ساعت 00:00


تخمهای قزل آلا در ظروف حمل و نقل "بر روی یخ" به مزرعه خواهند رسید. مقدار کمی یخ به جای آب، برای تنظیم رطوبت و سرمای تخمها در طول مدت نقل و انتقال استفاده میشود. گام نخست به محض دریافت تخمها هم دماکردن آنهاست تا به تدریج به دمای انکوباسیون برای تبدیل تخمها به لارو برسندکه بیش از 30 دقیقه تا یک ساعت طول میکشد. در طول حمل و نقل و جابجایی، تخمها مقداری آب و همچنین رطوبت از دست میدهند. برای انجام این کار ابتدا درجه حرارت تخمها در ظروف حمل و نقل اندازهگیری میشود. سطل تمیز یا ظرف دیگری با آب لاروها پر شده و دما آب با یخ برای تطبیق هم دما کردن تنظیم میشود.

تخمها را به آرامی در آب ریخته، سپس کمی آب تمیز لاروها را اضافه کرده تا دمای تخمها به تدریج افزایش یابد. تخمها طی فرآیند تنظیم دما باید یک یا دو بار به آرامی هم زده شوند تا از گردش آب کافی به تمامی تخمها اطمینان حاصل شود. هم دما کردن نباید در زمان تبدیل لاروها انجام شود، اما، برای جلوگیری از ایجاد آلودگی لاروها با عوامل بیماریزا باید در مکانی مجزا انجام شود. همچنین برای ممانعت از آلودگی لاروها تمام ظروف حمل و نقل دور انداخته و یا از بین برده شوند.

با اینکه تخمها قبل از نقل و انتقال توسط عامل تهیه کننده ضدعفونی شده است، اما عاقلانه (کار صحیح) این است که پس از دریافت همه آنها را ضدعفونی کرد. تخمها که در حال حاضر به لارو تبدیل میشوند ضد عفونی نیستند؟ ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده برای این کار از ترکیبات ید دار (پلی ونیل ید پیرولیدین) است و باید بهصورت حمام به مدت 10 دقیقه در ppm100 از ید آزاد، انجام شود. ترکیبات ضدعفونی کنندهی حاوی ید 3 معمولی مانند آرجنتین 4 یا بتادین 5 دارای 1 درصد ( ppm10000 ) ید قابل استفاده هستند. غلظت ید ppm100 ، معادل 1100 از رقت "قدرت کوزه 6 " محلول (استفاده 38 میلی لیتر یا 28 / 1 اونس مایع یا 5 / 7 قاشق چایخوری درهر گالن 7 آب).

از جمله ترکیبات ضدعفونی کننده حاوی ید وسکادین 8 است که دارای 6 / 1 درصد یا بیشتر ید میباشد، به همین دلیل به میزان رقت بیشتری نیاز دارد ( فقط 7 / 23 میلیلیتر، 8 / 5 اونس مایع یا 5 / 4 قاشق چایخوری در هر گالن آب استفاده میشود). مطمئن شوید که از غلظت مناسب این ترکیب استفاده میکنید. در بافر ضعیف (قلیایی کمتر از ppm 35 ) و یا آبهای اسیدی، باید 5 / 0 گرم بیکربنات سدیم (حدود نصف قاشق چایخوری) پیش از ترکیب با مواد حاوی ید به هر گالن آب اضافه کنید. سپس به آرامی مواد ضدعفونی کننده به تخمها اضافه میشود مطمئن شوید که تمام سطح تخمها را این مواد بپوشاند. تخمها را با آب تمیز شستشو دهید تا پیش از انتقال تخمها به انکوباسیون ترکیبات ید دار کاملا حذف و شسته شود. در حال حاضر تخمها آماده انتقال به انکوباسیون و تبدیل شدن به لارو هستند.


برچسب ها:تولید ماهی قزل الاتکثیر ماهی قزل الانوزاد ماهی قزل الاضدعفونی کردن تخم های غزل آلا

ارسال نظر:
جستجو
برچسب ها